Kẻ Săn Tin

Bài hát cuối phim Kingsman Tổ Chức Hoàng Kim của Merlin

Một khúc ca đồng quê của Mỹ lại được hát bởi một người Anh, có vẻ tếu:

Lời nhạc:

Almost heaven, west Virginia
Blue ridge mountains, Shenandoah River
Life is old there, older than the trees
Younger than the mountains
Growing like a breeze

Country roads, take me home
To the place I belong
West Virginia, mountain mamma
Take me home, country road

Country roads, take me home
To the place I belong
West Virginia, mountain mamma
Take me home, country road

Bạn nghĩ gì?