Kẻ Săn Tin Trailer Phim Mới

Các cảnh bị cắt trong phim IT chú hề ma quái

  1. Thông tin bên dưới có thể tiết lộ nội dung phim.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

 

 

Các cảnh bị cắt trong IT – lưu ý là mấy cảnh này hết sức máu me và bạo lực, các bạn cân nhắc trước khi coi.

Cập nhật Clip mới đầy đủ hơn:


Cảnh Henry giết cha vì bị tên hề điều khiển

Cảnh Beverly giết cha


Bạn nghĩ gì?