Phim

Cô Ba Sài Gòn

Hôm nay phim Cô Ba Sài Gòn chính thức ra rạp. Đây là một phim Việt rất đáng để bạn bỏ thời gian và tiền mua một tấm vé vào thời điểm này!

Bạn nghĩ gì?