Kẻ Săn Tin

Lịch chiếu phim Harry Potter trên HBO

HBO sẽ chiếu lại series “Harry Potter” vào lúc 6h30 tối mỗi ngày và bắt đầu từ 24 tháng 7.

Bạn đã coi hết series này chưa?

Lịch chiếu:

– Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy: 18h30 (24.7.2017)
– Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật: 18h20 (25.7.2017)
– Harry Potter và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban: 18h35 (26.7.2017)
– Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa: 18h25 (27.7.2017)
– Harry Potter và Hội Phượng Hoàng: 18h45 (28.7.2017)
– Harry Potter và Hoàng Tử Lai: 18h30 (29.7.2017)
– Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần phần 1 : 18h35 (30.7.2017)
– Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần phần 2: 18h50 (31.7.2017).

Bạn nghĩ gì?