Trailer Phim Mới

Trailer phim: Flatliners

Năm học sinh y khoa bị ám ảnh bởi những gì vượt quá giới hạn của cuộc sống bắt tay vào một thí nghiệm táo bạo: bằng cách dừng trái tim của họ trong những khoảng thời gian ngắn, mỗi người sẽ gây ra một trải nghiệm gần chết – cho họ một tài khoản trực tiếp về thế giới bên kia.

Bạn chưa thực sự sống cho tới khi bạn chết!

Trailer 2

Bạn nghĩ gì?